My JSP 'serverTool.jsp' starting page
服务专区
联系我们
联系我们

部门职务

姓名

QQ

联系方式

邮箱

电商物流部
 
销售主管 谭 波 点击这里给我发消息

0755-22222232-8876
15766981625

tanbo@bqc-logistics.com
销售代表
 
雷勇 点击这里给我发消息

0755-22222232-8855
13986264933

yonglei@bqc-logistics.com
陈俊彬 点击这里给我发消息 0755-22222232-8875
13544013150
junbin.chen@bqc-logistics.com 

 

My JSP 'interlink.jsp' starting page
  • fedex联邦国际快递
  • EMS
  • TNT
  • UPS国际快递
  • 快递100
  • 爱查快递
  • 速脉