My JSP 'serverTool.jsp' starting page
服务专区
联系我们
联系我们

部门职务

姓名

QQ

联系方式

邮箱

电商物流一部 销售主管 谭 波 点击这里给我发消息

0755-22222232-8876
15766981625

tanbo@bqc-logistics.com
销售代表 汪春文 点击这里给我发消息

0755-22222232-8869
15813012635

chunwen.wang@bqc-logistics.com
刘 鑫 点击这里给我发消息 0755-22222232-8855
15112263844
liuxin@bqc-logistics.com 
卢 婷 点击这里给我发消息 0755-22222232-8872
15013844378
luting@bqc-logistics.com 
谭龙奇 点击这里给我发消息 0755-22222232-8868
15292183710
longqi.tan@bqc-logistics.com 
电商物流二部 销售主管 黄国凯 点击这里给我发消息

0755-22222232-8874
15217621756

guokai.huang@bqc-logistics.com
销售代表 汤志勇 点击这里给我发消息

0755-22222232-8862
18312509685

zhiyong.tang@bqc-logistics.com
陈茂仁 点击这里给我发消息

0755-22222232-8871
13590096140

maoren.chen@bqc-logistics.com
许永汉  点击这里给我发消息

0755-22222232-8867
13902509846

yonghan.xu@bqc-logistics.com
电商物流三部 销售主管 吕锐波 点击这里给我发消息 0755-22222232-8873
15916541250
ruibo.lv@bqc-logistics.com 
销售代表 骆丽清 点击这里给我发消息 0755-22222232-8858
13025455398
liqing.luo@bqc-logistics.com 
陈楚涛 点击这里给我发消息 0755-22222232-8856
15820119063
chutao.chen@bqc-logistics.com 
赖伟钦 点击这里给我发消息 0755-22222232-8853
15626125262
weiqin.lai@bqc-logistics.com 
销售代表 陈俊彬 点击这里给我发消息 0755-22222232-8875
13544013150
junbin.chen@bqc-logistics.com 

 

My JSP 'interlink.jsp' starting page
  • fedex联邦国际快递
  • EMS
  • TNT
  • UPS国际快递
  • 快递100
  • 爱查快递
  • 速脉