My JSP 'serverTool.jsp' starting page
服务专区
联系我们
联系我们

营 业 网 点

负 责 人

联 系 方 式

邮 箱

深圳华强北营业部

刘文成

0755-83662248
 0755-82890352

hqb01@bqc-logistics.com

广州白云营业部

杨汝伦

020-37416581

gz01@bqc-logistics.com

深圳坂田营业部

徐鸿平

0755-28376233

hongping.xu@bqc-logistics.com

深圳华南城营业部 余昌红 0755-89355851 changhong.yu@bqc-logistics.com
深圳清湖营业部 黄东 0755-89520013 dong.huang@bqc-logistics.com
深圳坪山营业部 林日富 0755-89365497 rifu.lin@bqc-logistics.com
深圳光明营业部 李嘉城 0755-21381839 jiacheng.li@bqc-logistics.com
深圳龙岗营业部 汪应亮 15986764766 yingliang.wang@bqc-logistics.com
深圳布吉营业部 王源

13202265242

yuan.wang@bqc-logistics.com
深圳西丽营业部 蔡赞锋 18025385046 zanfeng.cai@bqc-logistics.com
广州番禺营业部 廖先生 020-31136289 bin.liao@bqc-logistics.com
广东江门营业部 李汉钰 0750-3110096 jiangmenyw@bqc-logistics.com
东莞南城营业部 周朝兵 0769-87018023 zhangaisheng@bqc-logistics.com
浙江义乌营业部 赖先生 0579-85212923 yiwucz001@bqc-logistics.com
福建厦门营业部 唐麒 0592-5558359 qi.tang@bqc-logistics.com

山东青岛机场营业部

唐光明

0532-67760176

guangming.tang@bqc-logistics.com

山东青岛市北区营业部

唐光明

0532-83687023

guangming.tang@bqc-logistics.com

My JSP 'interlink.jsp' starting page
  • fedex联邦国际快递
  • EMS
  • TNT
  • UPS国际快递
  • 快递100
  • 爱查快递
  • 速脉